En xeral as imaxes creadas en TikZ se colocan do xeito habitual, pero hai un caso particular no que sistemáticamente quedan mal posicionadas: cando son o primeiro que aparece nun elemento dunha lista.

Por exemplo, unha lista na que aparece un rectángulo podemos ver un símbolo do item na parte baixa da imaxe.

\begin{enumerate}
\item \begin{tikzpicture}
\draw (0,0) rectangle (4,3);
\end{tikzpicture}
\end{enumerate}

Cando realmente o que adoito preferir é que o símbolo apareza na parte alta.

Para eso basta con indicarlle ao entorno TikZ onde queremos colocala imaxe:

\begin{enumerate}
\item \begin{tikzpicture}[baseline = (current bounding box.north)]
\draw (0,0) rectangle (4,3);
\end{tikzpicture}
\end{enumerate}

 

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>