TikZ ten unha libraría 3D para realizar traballos con un acabado de nivel alto, mais para figuras sinxelas empregadas na didáctica de secundaria non merece a pena (creo eu) meterse en máis berenxenais pois o paquete TikZ básico nos permite debuxar figuras simples e moi claras, suficientes para plantexar un exercicio en clase.

Por cuestións de estética, dinlles un toquiño de cor. 
Non me molestei en procurarlles unha iluminación realista nin moito menos, pero creo que as diferencias en cores engaden unha lixeira noción de perspectiva e en xeral quedan máis vistosas.

Coma sempre, engadimos o paquete ao preámbulo do documento.

\usepackage{tikz}

E aquí o meu código para as cinco figuras, que como podes ver é moi sinxelo e pode modificarse ao gusto do consumidor simplemente tendo en conta as coordenadas da figura e, no caso das circulares, o radio das elipses que forman as bases.

\begin{tikzpicture} % ortoedro
\shadedraw[left color=pink,right color=white] (4,0,0) — (0,0,0) — (0,5,0) — (4,5,0) — cycle;
\shadedraw[right color=pink,left color=white] (4,0,0) — (4,0,-3) — (4,5,-3) — (4,5,0) — cycle; \shadedraw[left color=pink,right color=white] (4,5,0) — (0,5,0) — (0,5,-3) — (4,5,-3) — cycle;
\draw[dashed,gray] (4,0,-3) — (0,0,-3) — (0,5,-3);
\draw[dashed,gray] (0,0,0) — (0,0,-3);
\end{tikzpicture}

\begin{tikzpicture} % pirámide
\shadedraw[left color=pink,right color=white] (4,0,0) — (0,0,0) — (2,5,-2) — cycle;
\shadedraw[right color=pink,left color=white] (2,5,-2) — (4,0,0) — (4,0,-4) — cycle;
\draw[dashed,gray] (0,0,0) — (0,0,-4) — (4,0,-4);
\draw[dashed,gray] (0,0,-4) — (2,5,-2);
\end{tikzpicture}

\begin{tikzpicture} % cilindro
\shadedraw[left color=pink,right color=white] (2,0) — (2,5) arc (360:180:2cm and 0.5cm) — (-2,0) arc (180:360:2cm and 0.5cm);
\shadedraw[left color=pink,right color=white] (0,5) circle (2cm and 0.5cm);
\draw[dashed,gray] (-2,0) arc (180:0:2cm and 0.5cm);
\end{tikzpicture}

\begin{tikzpicture} % cono
\shadedraw[left color=pink,right color=white] (4,0,0) — (2,5,0) — (0,0,0) arc (180:360:2cm and 0.5cm);
\draw[dashed,gray] (0,0,0) arc (180:0:2cm and 0.5cm);
\end{tikzpicture}

\begin{tikzpicture} % esfera
\shadedraw[left color=pink,right color=white] (0,0) circle (2.5cm);
\draw[dashed,gray] (-2.5,0) arc (180:0:2.5 and 0.25);
\draw[dashed,gray] (-2.5,0) arc (180:0:2.5 and -0.25);
\end{tikzpicture}

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>