Vale, esto é unha auténtica parvada, pero por algún motivo sempre acabo tendo que buscalo porque entre presentación e presentación esquezo como se fan as a columnas en Beamer.
Supoño que o feito de que sexan distintas que en LaTeX en xeral é o provoca que me resulte confuso.

En calquer caso, sen necesidade de paquetes adicionais pode crearse un entorno columns e dentro de el indicamos o comezo dunha nova columna e o seu ancho (que polo xeral é mellor definir de xeito proporcional ao ancho da páxina).

Paso aquí un exemplo, de tres columnas nos que ademáis emprego unha lista numerada que continúa dunha columna para a outra.

\begin{columns}
\column{0.33\textwidth} % inicio da primeira columna
\begin{enumerate}
\item Elemento da lista.
\item Elemento da lista.
\item Elemento da lista.
\item Elemento da lista.
\end{enumerate}
\pause
\column{0.33\textwidth} % inicio da segunda columna
\begin{enumerate}\setcounter{enumi}{4}
\item Elemento da lista.
\item Elemento da lista.
\item Elemento da lista.
\item Elemento da lista.
\end{enumerate}
\pause
\column{0.33\textwidth} % inicio da terceira columna
\begin{enumerate}\setcounter{enumi}{8}
\item Elemento da lista.
\item Elemento da lista.
\item Elemento da lista.
\item Elemento da lista.
\end{enumerate}
\end{columns}

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>