Cando un capítulo ten un título un  tanto longo e, sobre todo, cando unha das palabras acaba segmentándose ao final da liña, prefiría dividir a liña polo punto que me parece máis axeitado.
Mais en xeral non quero ese mesmo salto de liña no índice.

Por eso emprego o parámetro optativo de chapter que permite ter un texto diferente no índice e no propio capítulo.

\chapter[Estadística descriptiva bidimensional]{Estadística descriptiva \\ bidimensional}

Claro que a función dese parámetro é escribir algo totalmente distinto, se fose preciso, pero na práctica recoñezo que é moi inusual que o o use salvo para introducir estos saltos de liña.