Andaba eu a escribir táboas de continxencia, así que precisaba dividir unha cela en dúas diagonalmente.
Vale, precisar igual non o precisaba, podía telo feito doutro xeito, pero ningún me parecía o suficientemente claro.
Así que tirei de Google.

Lin unha recomendación (algo vella) para empregar o paquete slashbox, que Overleaf non soporta (eso ten fácil arranxo, noutro momento cho conto) pero que cumple xustamente coa función que eu quería.
Mais finalmente decanteime polo paquete diagbox, que ten máis funcionalidade e está actualizado.

\usepackage{diagbox}

Este paquete pode dividir unha cela en dúas ou en tres diagonalmente.
Simplemente no código da cela indicamos unha destas opcións:

\diagbox{X}{Y} % división en 2

\diagbox{X}{var}{Y}  % división en 3

Pódese definir a posición na que se fai a división, indicando o punto cardinal de referencia.

\diagbox[dir=NW]{X}{Y} % opción por defecto

\diagbox[dir=SW]{X}{Y} 

\diagbox[dir=NE]{X}{Y} % con 2 celas é igual a SW

\diagbox[dir=SE]{X}{Y} % con 2 celas é igual a NW

O único problemiña que lle atopo (comparado con slashbox) é que se hai celas máis anchas na mesma columna a liña non queda ben centrada. Pero arránxase indicando unha anchura de cela igual ou maior.

Póñoche de exmplo a miña táboa de continxencia:

\begin{tabular}{c|ccccccccccc|>{\columncolor{pink}}c}
\cellcolor{pink} \diagbox[width=2cm]{$X$}{$Y$} & 0 & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 10 & TOTAL \\ \hline
% omito as liñas con datos
\rowcolor{pink} TOTAL & 1 & 2 & 2 & 0 & 7 & 5 & 2 & 2 & 2 & 4 & 3 & \cellcolor{white} \textbf{30} \\
\end{tabular}

Para configuración adicional (p.ex. formato de liña, formato de texto, separación, etc.) podes ver a documentación no CTAN.

Cando fago táboas teño por costume ir alternando cores de fondo, en lugar de liñas de separación, porque me parece que queda algo máis lixeiro e estéticamente agradable.

Para traballar con cores sempre emprego o paquete xcolor (creo que está bastante xeralizado) coa opción para cargar tamén o colortbl.

\usepackage[table]{xcolor}

O resultado que procuro é semellante a este (máis ou menos colorido segundo o festiva que sexa a ocasión).

Cando empecei a facelo, empregaba o clásico comando rowcolor en cada unha das que desexaba cambiar, do mesmo xeito que se emprega cellcolor para cambiar a cor de fondo dunha soa cela.

\rowcolor{gray!25}

Esto define unha cor de fondo para a fila cun 25% de gris.

Pero tiña que facelo tantas veces como liñas con esa cor desexo ter, e en táboas longas aínda é un traballiño (e sobre todo un código un tanto farragoso, que é un lío para editar).
Así que busquei unha alternativa, e foi sorprendentemente sinxela por que nen sequera preciso paquetes adicionais pois como digo o xcolor é un dos meus básicos.

Basta con engadir o comando rowcolors no corpo do documento, ollo, non dentro da táboa.

\rowcolors{fila na que comeza a alternancia}{unha cor}{outra cor}

Se deixamos unha das cores en branco, indicamos que non precisamos que coloree esas filas.

Deste xeito, o exemplo anterior obteríase co código que segue: 

\rowcolors{2}{gray!25}{}
\begin{center}\begin{tabular}{lll}
\hline
\textbf{Magnitud} & \textbf{Unidad} & \textbf{Símbolo}\\
\hline
\hline
Masa & Kilogramo & kg\\
Lonxitude & Metro & m\\
Tempo & Segundo & s\\
Temperatura & Kelvin & K\\
Intensidad de corrente eléctrica & Amperio & A\\
Intensidad luminosa & Candela & cd\\
Cantidad de sustancia & Mol & mol\\
\hline
\end{tabular}\end{center}

Pode ocorrer que queiramos alternar as cores en algunhas táboas mais non en outras.
Nese caso, simplemente reseteamos o comando rowcolors deixando ambas cores baleiras, e as táboas que escribamos a continuación aparecerán do xeito habitual.

\rowcolors{1}{}{}